A aparut lucrarea ,,Matematică şi Explorarea mediului. Fișe de activitate independentă.Clasa II"

  [2015-12-01]: Lucrarea de Matematică și explorarea mediului pentru clasa a II-a a fost elaboratặ în manieră integrată, conform noii programe școlare în vigoare. Conține exerciții variate - de numărare, ordonare, calcul, comparare, observare, completare, alegere, creație – table, grafice, rezolvarea de probleme, desene, rebusuri, curiozități științifice, teme de evaluare, implicând elevii în propriul proces de învățare și de dezvoltare. Este structurata în douăsprezece unități de învățare, cu teme din universul apropiat al copilului. Tratarea interdisciplinară a temelor propuse favorizează formarea competentelor specifice disciplinelor de studiu – Matematica și Ştiinte ale naturii – pentru clasa a II-a.


Alte stiri:

  [2016-10-22]: A aparut lucrarea ,,ŞTIINȚE ALE NATURII (noua programă).Clasa a III-a'
  Lucrare este realizată în conformitate cu noua programă şcolară în vigoare, aprobată prin OMEN nr. 5003 din 02. 12. 2014. Este structurată pe 3 domenii: Ştiințele vieții, Ştiințele pământului și Ştiințele fizicii. Conține toate noțiunile din programă explicate, exerciții variate, scheme, desene, rebusuri, lecturi, curiozități științifice, teme de evaluare. Tratarea interdisciplinară a temelor propuse favorizează formarea competentelor specifice disciplinei de studiu - ŞTIINȚE ALE NATURII – pentru clasa a III-a.  [2015-09-13]: A aparut lucrarea ,,Culegere de exerciţii şi probleme de matematică(noua programă)"
  Culegerea cuprinde exerciții și probleme de matematică pentru clasa a III-a, concepute astfel încât să contribuie la dezvoltarea abilității și dorinței elevilor de a utiliza moduri matematice de gândire logică și spațială corespunzătoare nivelului lor de vârstă, să stimuleze gândirea acestora, s-o obișnuiască cu stăruința, îndârjirea, precizia și conștiinciozitatea îndeplinirii obligațiilor ce-i revin. Exercițiile și problemele propuse spre rezolvare sunt în conformitate cu programa şcolara aprobata de M.E.N., prin O.M. nr. 5003/02.12.2014. Pentru realizarea competențelor specifice, sunt propuse activități de învățare care valorifică experiența concretă a elevilor și care definesc contexte de învățare variate. Sub aspect tematic, sunt introduse exerciții și probleme cu înmulțiri și împărțiri, noțiuni de scriere fracționară, elemente de geometrie și reprezentări grafice diverse, cu măsurări și unități de măsură. La sfârșitul fiecărui capitol există teste de evaluare, venind astfel în sprijinul elevilor și învățătorilor dornici să cunoască gradul de însușire a cunoștințelor.  [2013-09-22]: A aparut lucrarea ,,MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI - clasa pregatitoare ”
  Lucrarea este realizatặ in conformitate cu noul Curriclum pentru clasa pregatitoare aprobat prin O.M.E.N. 3418/19.03.2013 și iși propune formarea conceptelor specifice disciplinei de studiu Matematicặ si explorarea mediului intr-o abordare integratặ.  [2013-08-11]: A aparut lucrarea ,,Ora de lectura. Clasa III”
   Lecturile propuse în această lucrare reprezintă un set de texte atractive, care apelează la sensibilitatea elevilor de vârsăt şcolară mică , fiind selectate în conformitate cu cerinţele programei şolare şi cu particularităţile psihologice ale acestora.Conţinutul este variat: poezii, povestiri, poveşti, basme, ghicitori, legende, curiozităţi, exerciţii aplicative, jocuri şi ilustraţii sugestive. Textele, grupate tematic, asigură o abordare integrată a cunostinţelor însuşite la diferite discipline de învăţămant. Parcurgând conţinuturile propuse, elevii vor resimţi plăcerea lecturii şi vor înţelege că „drumul cunoaşterii este pavat cu multe cărţi ”.  [2013-08-11]: A aparut lucrarea ,,Ora de lectura. Clasa IV”
  Lecturile propuse în această lucrare reprezintă un set de texte atractive, care apelează la sensibilitatea elevilor de vârsăt şcolară mică , fiind selectate în conformitate cu cerinţele programei şolare şi cu particularităţile psihologice ale acestora.Conţinutul este variat: poezii, povestiri, poveşti, basme, ghicitori, legende, curiozităţi, exerciţii aplicative, jocuri şi ilustraţii sugestive. Textele, grupate tematic, asigură o abordare integrată a cunostinţelor însuşite la diferite discipline de învăţămant. Parcurgând conţinuturile propuse, elevii vor resimţi plăcerea lecturii şi vor înţelege că „drumul cunoaşterii este pavat cu multe cărţi ”.  [2010-02-23]: Reduceri de 15% !
  Pentru comenzi de minim 10 de exemplare veti beneficia de o reducere de 15%!  [2010-02-23]: Reduceri de 20% !
  Pentru comenzi mai mari de 20 de exemplare veti beneficia de o reducere de 20%!