Informatii carte:

Matematică distractivă

Autor: Călugăriţă Angelica
Tip: Culegere
Materie: Opţionale
Clase: I-IV
ISBN: 973-7655-05-2
Data aparitiei: 2006
Pagini: 404
Format: 0x0cm
   
Pret: 0RON
Descriere:
         Studierea disciplinei opÅ£ionale ,,Matematică distractivă" la clasele I-IV îi ajută pe elevi să se apropie de matematică cu dragoste, să-ÅŸi descopere aptitudinile pentru acest obiect ÅŸi să tindă spre nivelul de performanţă în studiul matematicii. CunoÅŸtinÅ£ele însuÅŸite în cadrul curriculumului nucleu pot fi adaptate pentru rezolvarea de situaÅ£ii – problemă nonstandard.
         ÃŽn rezolvarea exerciÅ£iilor ÅŸi problemelor propuse îşi vor da întâlnire subtilitatea, inteligenÅ£a, perspicacitatea, spiritul de observare, deducÅ£ia ÅŸi gândirea logică a rezolvatorului. CondiÅ£ia esenÅ£ială pentru parcurgerea integrală a conÅ£inutului propus trebuie să fie pasiunea pentru „frumosul ÅŸtiinÅ£ific”, pentru exersarea gândirii, ÅŸi nu în ultimul rând, pentru creativitate. Surprinzătoarele „jocuri ale minÅ£ii” cu cifre, cu relaÅ£ii matematice vă pot oferi posibilitatea de a învăţa distrându-vă.Se va asigura astfel pregătirea pentru rezolvarea unor situaÅ£ii problematice din viaÅ£a cotidiană prin cultivarea perseverenÅ£ei, încrederii în sine, voinÅ£ei de a duce la bun sfârÅŸit un lucru început, cooperării în cadrul unui grup.
       Matematica, „regina ÅŸtiinÅ£elor” (C. Gauss), considerată de unii aridă, abstractă ÅŸi accesibilă unui număr restrâns de persoane poate fi înÅ£eleasă de oricine se va apropia cu interes de ea.
Pagini mostra:
pagina 44
pagina 58
pagina 139
Din cuprins:
   Clasa I
JOCURI, CONSTRUCÅ¢II ÅžI DESENE CU FORME GEOMETRICE
       1.ÃŽnvaţă să desenezi cu ajutorul figurilor geometrice!
       2.Geometria ÅŸi ... poezia
MATEMATICA ÅžI TIMPUL
       1.Ghicitori isteÅ£e
       2.Poezia ÅŸi ... timpul
       3.Să cântăm!
CĂLĂTORIE ÎN ŢARA NUMERELOR
       1.Ghicitori isteÅ£e
       2. Cifrele ... ascunse
       3. Să desenăm chipul cifrelor!
       4.Cifrele ÅŸi ... poezia
       5.Numărători din folclorul copiilor
       6.ÃŽnvaţă să numeri cântând!
MATEMATICÄ‚ RIMATÄ‚
       1.Ghicitori matematice
       2.Matematica ÅŸi ... poezia.
CALCULE INTERESANTE
PÄ‚TRATE DISTRACTIVE
PROBLEME DE NUMERAÅ¢IE
CALCULE CU NUMERE AÅžEZATE ÃŽN FIGURI
PROBLEME DE LOGICÄ‚ ÅžI PERSPICACITATE
SUNTEÅ¢I ISTEÅ¢I?
Clasa a II-a
TANGRAMUL... UN JOC INEPUIZABIL
CALCULE CU NUMERE AÅžEZATE ÃŽN FIGURI
EXERCIÅ¢II ÅžI PROBLEME CARE SE REZOLVÄ‚ PRIN ÃŽNCERCÄ‚RI
PROBLEME DE LOGICÄ‚ ÅžI PERSPICACITATE
PROBLEME DE PROBABILISTICÄ‚
TAINA NUMERELOR
       1.Probleme de numeraÅ£ie
       2.Åžtiu păsările să numere?
       3. Scenete …cu numere
JOCURI MATEMATICE
Clasa a III-a
GEOMETRIE... CU CHIBRITURI
GEOMETRIE ... FÄ‚RÄ‚ CALCULE
PÄ‚TRATE MAGICE
       1. Să învăţăm să formăm pătrate magice!
       2.Unele proprietăţi ale pătratelor magice
       3.Jocuri în pătrat
PROBLEME DE PROBABILISTICÄ‚
LOGICÄ‚ ÅžI PERSPICACITATE
       1.Probleme de logică ÅŸi perspicacitate
       2.Anecdote matematice
       3.ÃŽntrebări cu ... surprize
CAREUL ISTEÅ¢ILOR
CALCULE CU NUMERE AÅžEZATE ÃŽN FIGURI DISTRACTIVE
JOCURI MATEMATICE
CÄ‚LÄ‚TORIE ÃŽN LUMEA NUMERELOR
       1.Probleme de numeraÅ£ie
       2.Cum au apărut numerele
ÅžIRURI DE NUMERE
       1.Crearea de ÅŸiruri pe baza unor reguli stabilite
       2.Descoperirea regulii după care au fost construit un ÅŸir
       3.Crearea de ÅŸiruri pe baza unor reguli deduse (descoperite)
       4.Modele repetative reprezentate prin desene
TIMPUL VÄ‚ZUT ÃŽN TIMP
       1.Unităţi de măsură pentru timp
       2.Ora pe glob
       3.Probleme de logică ÅŸi perspicacitate
       4.Amuzamente matematice!
       5.Mică istorie a calendarului
       6.Diviziunile timpului. Scurt istoric
       7.Scurtă istorie în date a mijloacelor de măsurare a timpului
       8.Ceasul – rarităţi, unicate, curiozităţi
       9.Ceasul de-a lungul vremii în muzeu
       10.Ceas de grădină din flori
       11.Timpul... în literatură
       12.Curiozităţi privind măsurarea timpului
       13.SunteÅ£i perspicace ?
VALOAREA ÅžI BANII
       1.Măsurarea valorii bunurilor
       2.Curiozităţi din lumea banilor
       3.Amuzament matematic
       4.Probleme de logică ÅŸi perspicacitate
       5.Mirajul numismaticii
       6.Banii... în literatură
       7. Să ne îmbogăţim vocabularul!
       8.Banii ÅŸi familia mea
Clasa a IV-a
CÄ‚LÄ‚TORIE ÃŽN LUMEA NUMERELOR
       1.Probleme de numeraÅ£ie
       2.Când ÅŸi cum au apărut numerele
       3. Cifră magică, 7
       4.Curiozităţi din lumea numerelor
PROBLEME DE CRIPTARITMIE
BUCURIA DE A REZOLVA PROBLEME
       1.Probleme de logică ÅŸi perspicacitate
       2.Probleme care se rezolvă prin metoda reducerii la unitate
       3.Probleme care se rezolvă prin metoda falsei ipoteze
       4.Probleme care se rezolvă prin metoda comparaÅ£iei
       5.Metoda mersului invers
       6.Metoda eliminării unei mărimi ÅŸi înlocuirea ei cu alta
       7.Probleme de miÅŸcare
       8.Matematică rimată
       9.Probleme ... din basme
JOCURI MATEMATICE
CAREURI DISTRACTIVE
CALCUL RAPID
CALCULE INTERESANTE
CURIOZITÄ‚Å¢I ALE NUMERELOR
REBUSURI MATEMATICE
ANECDOTE ÅžI AMINTIRI DESPRE MARII MATEMATICIENI
MATEMATICA ÃŽN MAXIME, CUGETÄ‚RI, CITATE
MATEMATICIENI DE PRESTIGIU
RÄ‚SPUNSURI
PROGRAMA PENTRU MATEMATICA DISTRACTIVÄ‚
BIBLIOGRAFIE