Informatii carte:

Matematică.Fişe de activitate independentă,cls. a IV-a

Autor: Călugăriţă Angelica
Tip: Caiet de exerciţii
Materie: Matematică
Clasa: IV
ISBN: (13)978-973-7655-03-5
Data aparitiei: 2006
Pagini: 112
Format: 23x16cm
   
Pret: 11.9RON
Descriere:
          ConÅ£inuturile propuse pentru a fi rezolvate prin activităţi independente cuprind sarcini ce vizează parcurgerea în întregime a programei ÅŸcolare, respectiv a segmentelor obligatorii ÅŸi a celor suplimentare (curriculum extins).
       Utilizarea acestei lucrări prezintă următoarele avantaje:
       - oferă un sprijin real în procesul de predare-învăţare–evaluare;
       - verifică gradul de formare a capacităţilor ÅŸi subcapacităţilor prevăzute de programa ÅŸcolară;
       - oferă sarcini de lucru tuturor elevilor, indiferent de nivelul de dezvoltare, ritmul de lucru;
       - asigură succesul deplin în însuÅŸirea matematicii.
       Constituie un valoros instrument de lucru pentru elevi, învăţător, părinÅ£i ÅŸi permite, prin probele de evaluare, o relevare a diverselor niveluri la care pot opera elevii cu anumite cunoÅŸtinÅ£e sau deprinderi prevăzute de programa ÅŸcolară. Poate fi utilizată atât în clasă cât ÅŸi acasă, lucrul pe caiet diminuând substanÅ£ial efortul elevilor privind transcrierea sarcinilor de lucru.
Pagini mostra:Din cuprins:
          Test de verificare a cunoÅŸtinÅ£elor la început de an ÅŸcolar (1)
       Test de verificare a cunoÅŸtinÅ£elor la început de an ÅŸcolar (2)
NUMERE NATURALE MAI MICI SAU EGALE CU 1 000 000
       1. Formare, scriere, citire
       2. Compararea ÅŸi ordonarea numerelor naturale
       3. Rotunjirea numerelor naturale. Åžiruri de numere
       4. Cifre romane
       Probă de evaluare
ADUNAREA ÅžI SCÄ‚DEREA NUMERELOR NATURALE
       1. Adunarea fără trecere peste ordin
       2. Scăderea fără trecere peste ordin
       3. Adunarea cu trecere peste ordin
       4. Scăderea cu împrumut
       5. Adunarea ÅŸi scăderea. ExerciÅ£ii ÅŸi probleme
       Probă de evaluare
ÃŽNMULÅ¢IREA NUMERELOR MAI MICI SAU EGALE CU 1 000
       1. Repetarea cunoÅŸtinÅ£elor despre înmulÅ£ire
       2. ÃŽnmulÅ£irea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră
       3. ÃŽnmulÅ£irea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră
       4. ÃŽnmulÅ£irea numerelor de două cifre
       5. ÃŽnmulÅ£irea unui număr de trei cifre cu un număr de două cifre
       6. ÃŽnmulÅ£irea când unul sau ambii factori conÅ£in cifra 0 (zero)
       7. ÃŽnmulÅ£irea când unul din factori este o sumă
       8. ÃŽnmulÅ£irea. ExerciÅ£ii recapitulative
       Probă de evaluare
ÃŽMPÄ‚RÅ¢IREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI SAU EGALE CU 1 000
       1. DeîmpărÅ£it, împărÅ£itor, cât, rest. Proba împărÅ£irii
       2. ÃŽmpărÅ£irea unui număr format numai din zeci la un număr format din unităţi
       3. ÃŽmpărÅ£irea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, cu restul 0 (zero)
       4. ÃŽmpărÅ£irea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, când restul este diferit de 0
       5. ÃŽmpărÅ£irea unui număr format numai din sute la un număr format din unităţi
       6. ÃŽmpărÅ£irea unui număr format din sute ÅŸi zeci la un număr format din unităţi
       7. ÃŽmpărÅ£irea când numărul zecilor deîmpărÅ£itului este 0
       8. ÃŽmpărÅ£irea unui număr format din sute, zeci ÅŸi unităţi la un număr format din unităţi
       9. ÃŽmpărÅ£irea. ExerciÅ£ii ÅŸi probleme
       Probă de evaluare
ORDINEA EFECTUÄ‚RII OPERAÅ¢IILOR
       1. ExerciÅ£ii fără paranteze
       2. ExerciÅ£ii care conÅ£in paranteze rotunde
       3. ExerciÅ£ii care conÅ£in paranteze rotunde ÅŸi paranteze pătrate
       Probă de evaluare
REZOLVAREA DE PROBLEME
       1. Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaÅ£ii
       2*. Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaÅ£ii
       3. Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
          A. Aflarea a două numere când se cunoaÅŸte suma ÅŸi diferenÅ£a lor
          B. Aflarea a două numere când se cunoaÅŸte suma (sau diferenÅ£a) lor ÅŸi de câte ori
este mai mare sau mai mic unul faţă de celălalt
       4. Probleme de estimare
       5. Probleme de organizare a datelor în tabele
       6. Probleme care se rezolvă prin încercări
       7. Probleme de logică
       8. Probleme de probabilistică
       Probă de evaluare

FRACÅ¢II
       1. Scrierea ÅŸi citirea fracÅ£iilor
       2. FracÅ£ii echiunitare, subunitare, supraunitare
       3. FracÅ£ii egale
       4. Compararea fracÅ£iilor
       5. Adunarea fracÅ£iilor cu acelaÅŸi numitor
       6. Scăderea fracÅ£iilor cu acelaÅŸi numitor
       7. Aflarea unei fracÅ£ii dintr-un întreg
       8. ExerciÅ£ii ÅŸi probleme recapitulative
       Probă de evaluare
UNITÄ‚Å¢I DE MÄ‚SURÄ‚
       1. Unităţi de măsurat lungimea
       2. Unităţi de măsurat capacitatea3. Unităţi de măsurat masa corpurilor
       4. Unităţi de măsură pentru timp
       5. Monede ÅŸi bancnote
       Probă de evaluare
ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
       1. Drepte paralele
       2. Drepte perpendiculare
       3. Unghiul
       4. Poligoane
       5. Triunghiul
       6.* Paralelogramul
       7. Dreptunghiul
       8. Pătratul
       9. Rombul
       10.* Trapezul
       11. Cubul. Desfăşurarea cubului
       12. Cuboidul (Paralelipipedul dreptunghic).
       Desfăşurarea cuboidului
       13.* Piramida
       14. ExerciÅ£ii ÅŸi probleme cu elemente de geometrie
       Probă de evaluare
       Probă de evaluare finală (1)
       Probă de evaluare finală (2)