Informatii carte:

Matematică.Fişe de activitate independentă,cls. a IV-a

Autor: Călugăriţă Angelica
Tip: Caiet de exerciţii
Materie: Matematică
Clasa: IV
ISBN: (13)978-973-7655-03-5
Data aparitiei: 2006
Pagini: 112
Format: 23x16cm
   
Pret: 11.9RON
Descriere:
          Conţinuturile propuse pentru a fi rezolvate prin activităţi independente cuprind sarcini ce vizează parcurgerea în întregime a programei şcolare, respectiv a segmentelor obligatorii şi a celor suplimentare (curriculum extins).
       Utilizarea acestei lucrări prezintă următoarele avantaje:
       - oferă un sprijin real în procesul de predare-învăţare–evaluare;
       - verifică gradul de formare a capacităţilor şi subcapacităţilor prevăzute de programa şcolară;
       - oferă sarcini de lucru tuturor elevilor, indiferent de nivelul de dezvoltare, ritmul de lucru;
       - asigură succesul deplin în însuşirea matematicii.
       Constituie un valoros instrument de lucru pentru elevi, învăţător, părinţi şi permite, prin probele de evaluare, o relevare a diverselor niveluri la care pot opera elevii cu anumite cunoştinţe sau deprinderi prevăzute de programa şcolară. Poate fi utilizată atât în clasă cât şi acasă, lucrul pe caiet diminuând substanţial efortul elevilor privind transcrierea sarcinilor de lucru.
Pagini mostra:Din cuprins:
          Test de verificare a cunoştinţelor la început de an şcolar (1)
       Test de verificare a cunoştinţelor la început de an şcolar (2)
NUMERE NATURALE MAI MICI SAU EGALE CU 1 000 000
       1. Formare, scriere, citire
       2. Compararea şi ordonarea numerelor naturale
       3. Rotunjirea numerelor naturale. Şiruri de numere
       4. Cifre romane
       Probă de evaluare
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE
       1. Adunarea fără trecere peste ordin
       2. Scăderea fără trecere peste ordin
       3. Adunarea cu trecere peste ordin
       4. Scăderea cu împrumut
       5. Adunarea şi scăderea. Exerciţii şi probleme
       Probă de evaluare
ÎNMULŢIREA NUMERELOR MAI MICI SAU EGALE CU 1 000
       1. Repetarea cunoştinţelor despre înmulţire
       2. Înmulţirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră
       3. Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră
       4. Înmulţirea numerelor de două cifre
       5. Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de două cifre
       6. Înmulţirea când unul sau ambii factori conţin cifra 0 (zero)
       7. Înmulţirea când unul din factori este o sumă
       8. Înmulţirea. Exerciţii recapitulative
       Probă de evaluare
ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI SAU EGALE CU 1 000
       1. Deîmpărţit, împărţitor, cât, rest. Proba împărţirii
       2. Împărţirea unui număr format numai din zeci la un număr format din unităţi
       3. Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, cu restul 0 (zero)
       4. Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, când restul este diferit de 0
       5. Împărţirea unui număr format numai din sute la un număr format din unităţi
       6. Împărţirea unui număr format din sute şi zeci la un număr format din unităţi
       7. Împărţirea când numărul zecilor deîmpărţitului este 0
       8. Împărţirea unui număr format din sute, zeci şi unităţi la un număr format din unităţi
       9. Împărţirea. Exerciţii şi probleme
       Probă de evaluare
ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR
       1. Exerciţii fără paranteze
       2. Exerciţii care conţin paranteze rotunde
       3. Exerciţii care conţin paranteze rotunde şi paranteze pătrate
       Probă de evaluare
REZOLVAREA DE PROBLEME
       1. Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii
       2*. Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii
       3. Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
          A. Aflarea a două numere când se cunoaşte suma şi diferenţa lor
          B. Aflarea a două numere când se cunoaşte suma (sau diferenţa) lor şi de câte ori
este mai mare sau mai mic unul faţă de celălalt
       4. Probleme de estimare
       5. Probleme de organizare a datelor în tabele
       6. Probleme care se rezolvă prin încercări
       7. Probleme de logică
       8. Probleme de probabilistică
       Probă de evaluare

FRACŢII
       1. Scrierea şi citirea fracţiilor
       2. Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare
       3. Fracţii egale
       4. Compararea fracţiilor
       5. Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor
       6. Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
       7. Aflarea unei fracţii dintr-un întreg
       8. Exerciţii şi probleme recapitulative
       Probă de evaluare
UNITĂŢI DE MĂSURĂ
       1. Unităţi de măsurat lungimea
       2. Unităţi de măsurat capacitatea3. Unităţi de măsurat masa corpurilor
       4. Unităţi de măsură pentru timp
       5. Monede şi bancnote
       Probă de evaluare
ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
       1. Drepte paralele
       2. Drepte perpendiculare
       3. Unghiul
       4. Poligoane
       5. Triunghiul
       6.* Paralelogramul
       7. Dreptunghiul
       8. Pătratul
       9. Rombul
       10.* Trapezul
       11. Cubul. Desfăşurarea cubului
       12. Cuboidul (Paralelipipedul dreptunghic).
       Desfăşurarea cuboidului
       13.* Piramida
       14. Exerciţii şi probleme cu elemente de geometrie
       Probă de evaluare
       Probă de evaluare finală (1)
       Probă de evaluare finală (2)