Informatii carte:

Matematică.Fişe de activitate independentă.Cls a III-a

Autor: Călugăriţă Angelica
Tip: Caiet de exerciţii
Materie: Matematică
Clasa: III
ISBN: 973-7655-01-1
Data aparitiei: 2005
Pagini: 112
Format: 24x17cm
   
Pret: 12.9RON
Descriere:
          ConÅ£inuturile propuse pentru a fi rezolvate prin activităţi independente cuprind sarcini ce vizează parcurgerea în întregime a programei scolare, respectiv a segmentelor obligatorii ÅŸi a celor suplimentare (curriculum extins).
       Utilizarea acestei lucrari prezintă următoarele avantaje:
       - oferă un sprijin real în procesul de predare-învăţare–evaluare;
       - verifică gradul de formare a capacităţilor ÅŸi subcapacităţilor prevăzute de programa ÅŸcolară;
      - oferă sarcini de lucru tuturor elevilor, indiferent de nivelul de dezvoltare, ritmul de lucru;
      - asigură succesul deplin în însuÅŸirea matematicii.
       Constituie un valoros instrument de lucru pentru elevi, învăţător, părinÅ£i ÅŸi permite, prin probele de evaluare, o relevare a diverselor niveluri la care pot opera elevii cu anumite cunoÅŸtinÅ£e sau deprinderi prevăzute de programa ÅŸcolară. Poate fi utilizată atât în clasă cât ÅŸi acasă, lucrul pe caiet diminuând substanÅ£ial efortul elevilor privind transcrierea sarcinilor de lucru.
Pagini mostra:
pagina 4
pagina 8
pagina 24
Din cuprins:
   NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000
NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000
OPERAÅ¢II CU NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 10 000
A. ADUNAREA ÅžI SCÄ‚DEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1 000
B. ADUNAREA SI SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10 000
ÃŽNMULÅ¢IREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI CA 100
ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI DECÂT 100
ÃŽNMULÅ¢IREA ÅžI ÃŽMPÄ‚RÅ¢IREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1 000
ELEMENTE DE GEOMETRIE
1. Punct, segment, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă
2. Pătrat, triunghi, cerc, dreptunghi, poligon
3. Interiorul ÅŸi exteriorul unei figuri geometrice
4. Simetria în raport cu o dreaptă
5. Cub, sferă, *cuboid, cilindru, con
•   Probă de evaluare
UNITÄ‚Å¢I DE MÄ‚SURÄ‚
1. Unităţi de măsurat lungimea. Metrul – multiplii şi submultiplii
2. Unităţi de măsurat capacitatea. Litrul – multiplii şi submultiplii
3. Unităţi de măsurat masa. Kilogramul – multiplii şi submultiplii
4. Unităţi de măsură pentru timp. Ora, minutul, ziua
5. Săptămâna, luna, anul
6. Monede ÅŸi bancnote
•   Probă de evaluare
EXERCIÅ¢II ÅžI PROBLEME RECAPITULATIVE