Informatii carte:

Matematică.Fişe de activitate independentă Cls a II-a

Autor: Călugăriţă Angelica
Tip: Caiet de exerciţii
Materie: Matematică
Clasa: II
ISBN: 973-86824-7-9
Data aparitiei: 2005
Pagini: 108
Format: 24x17cm
   
Pret: 12.9RON
Descriere:
          ConÅ£inuturile propuse pentru a fi rezolvate prin activităţi independente cuprind sarcini ce vizează parcurgerea în întregime a programei scolare, respectiv a segmentelor obligatorii ÅŸi a celor suplimentare (curriculum extins).
       Utilizarea acestor fiÅŸe prezintă următoarele avantaje:
       - oferă un sprijin real în procesul de predare-învăţare- evaluare;
       - verifică gradul de formare a capacităţilor ÅŸi subcapacităţilor prevăzute de programa ÅŸcolară;
       - oferă sarcini de lucru.
      Constituie un valoros instrument de lucru pentru elevi, învăţător, părinÅ£i ÅŸi permite, prin probele de evaluare, o relevare a diverselor niveluri la care pot opera elevii cu anumite cunoÅŸtinÅ£e sau deprinderi prevăzute de programa ÅŸcolară. Poate fi utilizată atât în clasă cât ÅŸi acasă, lucrul pe caiet diminuând substanÅ£ial efortul elevilor privind transcrierea sarcinilor de lucru.
Pagini mostra:
pagina 28
pagina 44
pagina 102
Din cuprins:
   NUMERE NATURALE
1. Numerele naturale de la 0 la 30
2. Numerele naturale de la 0 la 100
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE PÂNĂ LA 30 FĂRĂ TRECERE PESTE ORDIN
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE PÂNĂ LA 30 CU TRECERE PESTE ORDINADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE PÂNĂ LA 100 FĂRĂ TRECERE PESTE ORDIN
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE PÂNĂ LA 100 CU TRECERE PESTE ORDIN
NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1000
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE PÂNĂ LA 1000
1. Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin
2. Adunarea şi scăderea numerelor formate din sute,
zeci şi unităţi, cu trecere peste ordin
ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
UNITÄ‚Å¢I DE MÄ‚SURÄ‚
RECAPITULARE FINALÄ‚
1. Numere naturale 0 – 1000
2. Adunări şi scăderi fără trecere peste ordin
3. Adunări şi scăderi cu trecere peste ordin
4. Unităţi de măsură
Probă de evaluare finală [1]
Probă de evaluare finală [2]