Informatii carte:

Culegere de exerciţii si probleme de matematică Cls a III-a

Autori: Călugăriţă Angelica, Călugăriţă Catălin
Tip: Culegere
Materie: Matematică
Clasa: III
ISBN: 973-7655-02-8
Data aparitiei: 2005
Pagini: 208
Format: 24x17cm
   
Pret: 0RON
Descriere:
   Culegerea de exerciÅ£ii ÅŸi probleme de matematica iÅŸi propune să fie un material util in sprijinul elevilor, invăţătorilor, dar ÅŸi părinÅ£ilor. Elaborata in conformitate cu programa scolara, contine exerciÅ£ii ÅŸi probleme variate ÅŸi atractive, fiind accesibile majorităţii elevilor.Alte sarcini de rezolvat sunt mai dificile si se adreseaza celor isteÅ£i ÅŸi perspicace cărora le place mai mult matematica. Fiecare unitate de invatare se incheie cu exercitii si probleme recapitulative, dupa care urmează un test de evaluare.
Pagini mostra:
pagina 46
pagina 108
pagina 143
Din cuprins:
   Capitolul 1 - NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000
1.   Citirea ÅŸi scrierea numerelor naturale
2.    Compararea ÅŸi ordonarea numerelor naturale
3.    Rotunjirea numerelor naturale
4.    Determinarea numerelor care îndeplinesc condiÅ£ii date
   Probe de evaluare
Capitolul 2 - NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000
1.    Formarea, citirea ÅŸi scrierea numerelor naturale
2.    Compararea ÅŸi ordonarea numerelor naturale
3.    Rotunjirea numerelor naturale
4.    Determinarea numerelor care îndeplinesc condiÅ£ii date
   Probe de evaluare
Capitolul 3 - ADUNAREA ÅžI SCÄ‚DEREA NUMERELOR
   NATURALE DE LA 0 LA 1 000
1.    Adunarea ÅŸi scăderea fără trecere peste ordin
2.    Adunarea ÅŸi scăderea cu trecere peste ordin
   Probe de evaluare
Capitolul 4 - ADUNAREA NUMERELOR NATURALE
   MAI MICI DECÂT 10 000
1.    Adunarea fără trecere peste ordin
2.    Scăderea fără trecere peste ordin
3.    Adunarea cu trecere peste ordin
4.    Scăderea cu trecere peste ordin
5.    EvidenÅ£ierea unor proprietăţi ale adunării
6.    ExerciÅ£ii ÅŸi probleme recapitulative
   Probe de evaluare
Capitolul 5 - ÃŽNMULÅ¢IREA NUMERELOR NATURALE
   DE LA 0 LA 100
1.    Adunarea de termeni egali
2.    Ordinea factorilor la înmulÅ£ire
3.    ÃŽnmulÅ£irea când unul din factori este 1 sau 0
4.    ÃŽnmulÅ£irea când unul din factori este 2
5.    ÃŽnmulÅ£irea când unul din factori este 3
6.    ÃŽnmulÅ£irea când unul din factori este 4
7.    ÃŽnmulÅ£irea când unul din factori este 5
8.   ÃŽnmulÅ£irea când unul din factori este 6
9.    ÃŽnmulÅ£irea când unul din factori este 7
10. Înmulţirea când unul din factori este 8
11. Înmulţirea când unul din factori este 9
12. Înmulţirea când unul din factori este 10
12. Ordinea efectuării operaţiilor
13. Înmulţirea. Recapitulare
14. Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii
15. Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii
   Ne pregătim ... pentru concursuri
   Probe de evaluare
Capitolul 6 - ÃŽMPÄ‚RÅ¢IREA NUMERELOR NATURALE
   DE LA 1 LA 100
1.    DeîmpărÅ£it, împărÅ£itor, cât
2.    Scăderea repetată
3.    ÃŽmpărÅ£irea. Procedeul prin „cuprindere”
4.    ÃŽmpărÅ£irea. Procedeul prin „părÅ£i egale”
5.    Legătura dintre înmulÅ£ire ÅŸi împărÅ£ire
6.    ÃŽmpărÅ£irea la 2
7.   ÃŽmpărÅ£irea la 3
8.    Cazuri speciale de împărÅ£ire
9.   ÃŽmpărÅ£irea la 4
10. Împărţirea la 5
11. Împărţirea la 6
12. Împărţirea la 7
13. Împărţirea la 8
14. Împărţirea la 9
15. Împărţirea la 10
16.   Ordinea operaÅ£iilor. Folosirea parantezelor rotunde
17. Exerciţii şi probleme recapitulative
18. Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii
18. Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii
19. Probleme de organizare a datelor în tabele
   Ne pregătim pentru... concursuri
   Probe de evaluare
Capitolul 7 - ÃŽNMULÅ¢IREA ÅžI ÃŽMPÄ‚RÅ¢IREA ÃŽN INTERVALUL
   NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1 000
1.    ÃŽnmulÅ£irea cu o sumă sau o diferenţă
2.    ÃŽnmulÅ£irea cu 10 sau 100
3.    ÃŽnmulÅ£irea unui număr natural de două cifre
   cu un număr de o cifră
4. * Înmulţirea unui număr de trei cifre
   cu un număr de o cifră
5.    ÃŽmpărÅ£irea unei sume sau diferenÅ£e
   la un număr de o cifră
6.    ÃŽmpărÅ£irea la 10 sau 100
7.    ÃŽmpărÅ£irea unui număr natural mai mic decât 100
   la un număr de o cifră
8. * Împărţirea unui număr natural mai mic decât 1 000
   la un număr de o cifră
9. * Împărţirea cu rest a unui număr mai mic decât 50
10. Exerciţii şi probleme recapitulative
   Probe de evaluare
Capitolul 8 - ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
1.    Punctul. Segmente. Linii
2.    Poligonul
3.    Pătratul
4.    Triunghiul
5.    Dreptunghiul
6.    Cercul
7.    Interiorul ÅŸi exteriorul unei figuri geometrice
8.    Corpuri geometrice
   Probe de evaluare
Capitolul 9 - MÄ‚SURÄ‚RI FOLOSIND ETALOANE
   NECONVENÅ¢IONALE
Capitolul 10 - UNITÄ‚Å¢I DE MÄ‚SURÄ‚
1.    Unităţi de măsurat lungimea. Metrul – multiplii ÅŸi submultiplii
2.    Unităţi de măsurat capacitatea. Litrul – multiplii ÅŸi submultiplii
3.    Unităţi de măsurat masa corpurilor.
   Kilogramul – multiplii ÅŸi submultiplii
4.    Unităţi de măsură pentru timp
5.    Monede ÅŸi bancnote
   Probe de evaluare
Capitolul 11 - RECAPITULARE FINALÄ‚