Informatii carte:

Culegere de exerciţii si probleme de matematică Cls a III-a

Autori: Călugăriţă Angelica, Călugăriţă Catălin
Tip: Culegere
Materie: Matematică
Clasa: III
ISBN: 973-7655-02-8
Data aparitiei: 2005
Pagini: 208
Format: 24x17cm
   
Pret: 0RON
Descriere:
   Culegerea de exerciţii şi probleme de matematica işi propune să fie un material util in sprijinul elevilor, invăţătorilor, dar şi părinţilor. Elaborata in conformitate cu programa scolara, contine exerciţii şi probleme variate şi atractive, fiind accesibile majorităţii elevilor.Alte sarcini de rezolvat sunt mai dificile si se adreseaza celor isteţi şi perspicace cărora le place mai mult matematica. Fiecare unitate de invatare se incheie cu exercitii si probleme recapitulative, dupa care urmează un test de evaluare.
Pagini mostra:
pagina 46
pagina 108
pagina 143
Din cuprins:
   Capitolul 1 - NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000
1.   Citirea şi scrierea numerelor naturale
2.    Compararea şi ordonarea numerelor naturale
3.    Rotunjirea numerelor naturale
4.    Determinarea numerelor care îndeplinesc condiţii date
   Probe de evaluare
Capitolul 2 - NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 000
1.    Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale
2.    Compararea şi ordonarea numerelor naturale
3.    Rotunjirea numerelor naturale
4.    Determinarea numerelor care îndeplinesc condiţii date
   Probe de evaluare
Capitolul 3 - ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR
   NATURALE DE LA 0 LA 1 000
1.    Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin
2.    Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin
   Probe de evaluare
Capitolul 4 - ADUNAREA NUMERELOR NATURALE
   MAI MICI DECÂT 10 000
1.    Adunarea fără trecere peste ordin
2.    Scăderea fără trecere peste ordin
3.    Adunarea cu trecere peste ordin
4.    Scăderea cu trecere peste ordin
5.    Evidenţierea unor proprietăţi ale adunării
6.    Exerciţii şi probleme recapitulative
   Probe de evaluare
Capitolul 5 - ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE
   DE LA 0 LA 100
1.    Adunarea de termeni egali
2.    Ordinea factorilor la înmulţire
3.    Înmulţirea când unul din factori este 1 sau 0
4.    Înmulţirea când unul din factori este 2
5.    Înmulţirea când unul din factori este 3
6.    Înmulţirea când unul din factori este 4
7.    Înmulţirea când unul din factori este 5
8.   Înmulţirea când unul din factori este 6
9.    Înmulţirea când unul din factori este 7
10. Înmulţirea când unul din factori este 8
11. Înmulţirea când unul din factori este 9
12. Înmulţirea când unul din factori este 10
12. Ordinea efectuării operaţiilor
13. Înmulţirea. Recapitulare
14. Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii
15. Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii
   Ne pregătim ... pentru concursuri
   Probe de evaluare
Capitolul 6 - ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE
   DE LA 1 LA 100
1.    Deîmpărţit, împărţitor, cât
2.    Scăderea repetată
3.    Împărţirea. Procedeul prin „cuprindere”
4.    Împărţirea. Procedeul prin „părţi egale”
5.    Legătura dintre înmulţire şi împărţire
6.    Împărţirea la 2
7.   Împărţirea la 3
8.    Cazuri speciale de împărţire
9.   Împărţirea la 4
10. Împărţirea la 5
11. Împărţirea la 6
12. Împărţirea la 7
13. Împărţirea la 8
14. Împărţirea la 9
15. Împărţirea la 10
16.   Ordinea operaţiilor. Folosirea parantezelor rotunde
17. Exerciţii şi probleme recapitulative
18. Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii
18. Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii
19. Probleme de organizare a datelor în tabele
   Ne pregătim pentru... concursuri
   Probe de evaluare
Capitolul 7 - ÎNMULŢIREA ŞI ÎMPĂRŢIREA ÎN INTERVALUL
   NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1 000
1.    Înmulţirea cu o sumă sau o diferenţă
2.    Înmulţirea cu 10 sau 100
3.    Înmulţirea unui număr natural de două cifre
   cu un număr de o cifră
4. * Înmulţirea unui număr de trei cifre
   cu un număr de o cifră
5.    Împărţirea unei sume sau diferenţe
   la un număr de o cifră
6.    Împărţirea la 10 sau 100
7.    Împărţirea unui număr natural mai mic decât 100
   la un număr de o cifră
8. * Împărţirea unui număr natural mai mic decât 1 000
   la un număr de o cifră
9. * Împărţirea cu rest a unui număr mai mic decât 50
10. Exerciţii şi probleme recapitulative
   Probe de evaluare
Capitolul 8 - ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
1.    Punctul. Segmente. Linii
2.    Poligonul
3.    Pătratul
4.    Triunghiul
5.    Dreptunghiul
6.    Cercul
7.    Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice
8.    Corpuri geometrice
   Probe de evaluare
Capitolul 9 - MĂSURĂRI FOLOSIND ETALOANE
   NECONVENŢIONALE
Capitolul 10 - UNITĂŢI DE MĂSURĂ
1.    Unităţi de măsurat lungimea. Metrul – multiplii şi submultiplii
2.    Unităţi de măsurat capacitatea. Litrul – multiplii şi submultiplii
3.    Unităţi de măsurat masa corpurilor.
   Kilogramul – multiplii şi submultiplii
4.    Unităţi de măsură pentru timp
5.    Monede şi bancnote
   Probe de evaluare
Capitolul 11 - RECAPITULARE FINALĂ