Informatii carte:

Culegere de exerciţii şi probleme de matematică (noua programă) Cls a III-a

Autori: Călugăriță Angelica , Călugăriță Cătălin
Tip: Culegere
Materie: Matematică
Clasa: III
ISBN: 978-973-7655-29-5
Data aparitiei: 0000
Pagini: 224
Format: 15x21cm
   
Pret: 13.9RON
Descriere:
   Culegerea cuprinde exerciții și probleme de matematică pentru clasa a III-a, concepute astfel încât să contribuie la dezvoltarea abilității și dorinței elevilor de a utiliza moduri matematice de gândire logică și spațială corespunzătoare nivelului lor de vârstă, să stimuleze gândirea acestora, s-o obișnuiască cu stăruința, îndârjirea, precizia și conștiinciozitatea îndeplinirii obligațiilor ce-i revin. Exercițiile și problemele propuse spre rezolvare sunt în conformitate cu programa şcolara aprobata de M.E.N., prin O.M. nr. 5003/02.12.2014. Pentru realizarea competențelor specifice, sunt propuse activități de învățare care valorifică experiența concretă a elevilor și care definesc contexte de învățare variate. Sub aspect tematic, sunt introduse exerciții și probleme cu înmulțiri și împărțiri, noțiuni de scriere fracționară, elemente de geometrie și reprezentări grafice diverse, cu măsurări și unități de măsură. La sfârșitul fiecărui capitol există teste de evaluare, venind astfel în sprijinul elevilor și învățătorilor dornici să cunoască gradul de însușire a cunoștințelor.
Pagini mostra:
pagina 108
pagina 157
pagina 165
Din cuprins:
   Cap. I. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 10 000
1. Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale
2. Compararea şi ordonarea numerelor naturale
3. Rotunjirea numerelor naturale
4. Determinarea unor numere care îndeplinesc condiţii date
5. Cifre romane
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. II. ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR ÎN
INTERVALUL DE LA 0 LA 10 000

1. Adunarea fără trecere peste ordin
2. Scăderea fără trecere peste ordin
3. Adunarea cu trecere peste ordin
4. Scăderea cu trecere peste ordin
5. Scăderea numerelor când descăzutul conţine cifre de zero
6. Exerciţii şi probleme recapitulative
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. III. ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN
INTERVALUL 0 – 10 000

1. Înmulţirea a două numere de o singură cifră
2. Înmulţirea unui număr cu 10 sau 100
3. Înmulţirea unui număr natural cu două cifre cu un număr de o cifră
4. Înmulţirea unui număr natural cu trei cifre cu un număr de o cifră
5. Înmulţirea a două numere natural formate fiecare din zeci şi unităţi
6. Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de două cifre
7. Exerciţii şi probleme recapitulative
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. IV. ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE SCRISE
CU DOUĂ CIFRE

1. Împărţirea când numărul zecilor şi al unităţilor se împarte exact la împărţitor
2. Împărţirea când numărul zecilor şi al unităţilor nu se împarte exact la împărţitor
3. Exerciţii şi probleme recapitulative
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. V. ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR ŞI
FOLOSIREA PARANTEZELOR ROTUNDE

Cap. VI. PROBLEME
1. Probleme care se rezolvă prin operaţii
aritmetice cunoscute
2. Probleme care se rezolvă prin metoda reducerii la unitate
3. Probleme care se rezolvă cu metoda grafică
4. Probleme de organizare şi reprezentare a datelor
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. VII. FRACŢII
1. Scrierea şi citirea fracţiilor
2. Fracţii subunitare şi echiunitare
3. Compararea şi ordonarea fracţiilor
4. Adunarea fracţiilor care au acelaşi numitor
5. Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
6. Probleme de aflare a unei unităţi fracţionare dintr-un întreg
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. VIII. UNITĂŢI ŞI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ
1. Unităţi de măsură pentru lungime
2. Unităţi de măsură pentru volumul lichid
3. Unităţi de măsură pentru masă
4. Unităţi de măsură pentru timp
5. Unităţi de măsură monetare
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. IX. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
1. Figuri geometrice
2. Corpuri geometrice
4. Perimetrul
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. X. TESTE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR
LA SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR

Răspunsuri - selectiv