Informatii carte:

Culegere de exerciţii şi probleme de matematică (noua programă) Cls a III-a

Autori: Călugăriță Angelica , Călugăriță Cătălin
Tip: Culegere
Materie: Matematică
Clasa: III
ISBN: 978-973-7655-29-5
Data aparitiei: 0000
Pagini: 224
Format: 15x21cm
   
Pret: 13.9RON 9.9RON
Descriere:
   Culegerea cuprinde exerciÈ›ii È™i probleme de matematică pentru clasa a III-a, concepute astfel încât să contribuie la dezvoltarea abilității È™i dorinÈ›ei elevilor de a utiliza moduri matematice de gândire logică È™i spaÈ›ială corespunzătoare nivelului lor de vârstă, să stimuleze gândirea acestora, s-o obiÈ™nuiască cu stăruinÈ›a, îndârjirea, precizia È™i conÈ™tiinciozitatea îndeplinirii obligaÈ›iilor ce-i revin. ExerciÈ›iile È™i problemele propuse spre rezolvare sunt în conformitate cu programa ÅŸcolara aprobata de M.E.N., prin O.M. nr. 5003/02.12.2014. Pentru realizarea competenÈ›elor specifice, sunt propuse activități de învățare care valorifică experienÈ›a concretă a elevilor È™i care definesc contexte de învățare variate. Sub aspect tematic, sunt introduse exerciÈ›ii È™i probleme cu înmulÈ›iri È™i împărÈ›iri, noÈ›iuni de scriere fracÈ›ionară, elemente de geometrie È™i reprezentări grafice diverse, cu măsurări È™i unități de măsură. La sfârÈ™itul fiecărui capitol există teste de evaluare, venind astfel în sprijinul elevilor È™i învățătorilor dornici să cunoască gradul de însuÈ™ire a cunoÈ™tinÈ›elor.
Pagini mostra:
pagina 108
pagina 157
pagina 165
Din cuprins:
   Cap. I. NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 10 000
1. Formarea, citirea ÅŸi scrierea numerelor naturale
2. Compararea ÅŸi ordonarea numerelor naturale
3. Rotunjirea numerelor naturale
4. Determinarea unor numere care îndeplinesc condiţii date
5. Cifre romane
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. II. ADUNAREA ÅžI SCÄ‚DEREA NUMERELOR ÃŽN
INTERVALUL DE LA 0 LA 10 000

1. Adunarea fără trecere peste ordin
2. Scăderea fără trecere peste ordin
3. Adunarea cu trecere peste ordin
4. Scăderea cu trecere peste ordin
5. Scăderea numerelor când descăzutul conţine cifre de zero
6. Exerciţii şi probleme recapitulative
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. III. ÃŽNMULÅ¢IREA NUMERELOR NATURALE ÃŽN
INTERVALUL 0 – 10 000

1. Înmulţirea a două numere de o singură cifră
2. Înmulţirea unui număr cu 10 sau 100
3. Înmulţirea unui număr natural cu două cifre cu un număr de o cifră
4. Înmulţirea unui număr natural cu trei cifre cu un număr de o cifră
5. Înmulţirea a două numere natural formate fiecare din zeci şi unităţi
6. Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de două cifre
7. Exerciţii şi probleme recapitulative
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. IV. ÃŽMPÄ‚RÅ¢IREA NUMERELOR NATURALE SCRISE
CU DOUÄ‚ CIFRE

1. Împărţirea când numărul zecilor şi al unităţilor se împarte exact la împărţitor
2. Împărţirea când numărul zecilor şi al unităţilor nu se împarte exact la împărţitor
3. Exerciţii şi probleme recapitulative
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. V. ORDINEA EFECTUÄ‚RII OPERAÅ¢IILOR ÅžI
FOLOSIREA PARANTEZELOR ROTUNDE

Cap. VI. PROBLEME
1. Probleme care se rezolvă prin operaţii
aritmetice cunoscute
2. Probleme care se rezolvă prin metoda reducerii la unitate
3. Probleme care se rezolvă cu metoda grafică
4. Probleme de organizare ÅŸi reprezentare a datelor
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. VII. FRACÅ¢II
1. Scrierea şi citirea fracţiilor
2. Fracţii subunitare şi echiunitare
3. Compararea şi ordonarea fracţiilor
4. Adunarea fracţiilor care au acelaşi numitor
5. Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
6. Probleme de aflare a unei unităţi fracţionare dintr-un întreg
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. VIII. UNITÄ‚Å¢I ÅžI INSTRUMENTE DE MÄ‚SURÄ‚
1. Unităţi de măsură pentru lungime
2. Unităţi de măsură pentru volumul lichid
3. Unităţi de măsură pentru masă
4. Unităţi de măsură pentru timp
5. Unităţi de măsură monetare
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. IX. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
1. Figuri geometrice
2. Corpuri geometrice
4. Perimetrul
Teste de verificare a cunoştinţelor
Cap. X. TESTE DE VERIFICARE A CUNOÅžTINÅ¢ELOR
LA SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR

Răspunsuri - selectiv