Informatii carte:

ŞTIINȚE ALE NATURII (noua programă).Clasa a III-a. (SemI+Sem II)

Autor: Călugăriță Angelica
Tip: Caiet de exerciţii
Materie: Altele
Clasa: III
ISBN: 978-973-7655-31-8
Data aparitiei: 0000
Pagini: 56
Format: 29x21cm
   
Pret: 12.9RON 7.9RON
Descriere:
   Lucrare este realizată în conformitate cu noua programă ÅŸcolară în vigoare, aprobată prin OMEN nr. 5003 din 02. 12. 2014. Este structurată pe 3 domenii: ÅžtiinÈ›ele vieÈ›ii, ÅžtiinÈ›ele pământului È™i ÅžtiinÈ›ele fizicii. ConÈ›ine toate noÈ›iunile din programă explicate, exerciÈ›ii variate, scheme, desene, rebusuri, lecturi, curiozități È™tiinÈ›ifice, teme de evaluare. Tratarea interdisciplinară a temelor propuse favorizează formarea competentelor specifice disciplinei de studiu - ÅžTIINÈšE ALE NATURII – pentru clasa a III-a.
Pagini mostra:
pagina 22
pagina 52
pagina 55
Din cuprins:
   I. ȘTIINÈšELE VIEÈšII


1. Nevoi de bază ale vieţuitoarelor: apă, aer, hrană (pag. 5)

2. Înmulţirea şi ciclul de viaţă al plantelor (pag. 7)

3. Înmulţirea şi ciclul de viaţă al animalelor (pag. 8)

4. Înmulţirea şi ciclul de viaţă al omului (pag. 10)

5. Reacţii ale corpului animal la schimbări ale mediului sau

diferite situaţii (pericol, mişcare) (pag. 12)

6. Reacţii de adaptare sau apărare a plantelor la diferiţi factori de mediu (pag. 14)

7. Principalele grupe de animale: insecte, peÅŸti, amfibieni, reptile,

păsări, mamifere (pag. 16)

8. Sănătatea şi boala. Modalităţi de menţinere a stării de sănătate (pag. 18)

9. Activitatea ÅŸi odihna (pag. 20)

Recapitulare. Evaluare (pag. 22)II. ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI


1. Apa (pag. 23)

2. Aerul (pag. 24)

3. Solul (pag. 25)

4. Surse de apă – tipuri, utilizări (pag. 26)

5. Resurse naturale – tipuri, folosirea responsabilă

a. Resurse naturale de la suprafaţa Pământului (pag. 28)

b. Resurse naturale ale subsolului (pag. 30)

6. Mişcarea apei pe suprafaţa pământului (pag. 31)

7. Schimbări ale stării de agregare ale apei. Circuitul apei (pag. 32)

8. Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet (pag. 34)

9. Influenţa omului asupra mediului de viaţă (pag. 36)

10. Poluarea apei, a solului, a aerului (pag. 37)

Recapitulare. Evaluare (pag. 39)III. ȘTIINȚELE FIZICII


1. Proprietăţi ale corpurilor: formă, culoare, lungime, întindere, masă, volum (pag. 40)

2. Stări de agregare: solid, lichid, gazos (pag. 42)

3. Proprietăţile unor metale. Utilizări (pag. 44)

4. Interacţiuni dintre corpuri: gravitaţională, magnetică, electrică, de contact-frecare (pag. 46)

5. Magneţi (pag. 47)

6. Utilizări ale magneţilor. Busola (pag. 49)

7. Efectele diferitelor interacţiuni dintre corpuri: deformare, mişcare (pag. 51)

8. Mişcare şi repaus. Caracteristici ale mişcării (pag. 52)

9. Tipuri de transformări ale materiei: topire, solidificare, vaporizare, condensare (pag. 54)

Recapitulare. Evaluare (pag. 55)Bibliografie (pag. 56)