A aparut lucrarea ,,ŞTIINȚE ALE NATURII (noua programă).Clasa a III-a'

  [2016-10-22]: Lucrare este realizată în conformitate cu noua programă ÅŸcolară în vigoare, aprobată prin OMEN nr. 5003 din 02. 12. 2014. Este structurată pe 3 domenii: ÅžtiinÈ›ele vieÈ›ii, ÅžtiinÈ›ele pământului È™i ÅžtiinÈ›ele fizicii. ConÈ›ine toate noÈ›iunile din programă explicate, exerciÈ›ii variate, scheme, desene, rebusuri, lecturi, curiozități È™tiinÈ›ifice, teme de evaluare. Tratarea interdisciplinară a temelor propuse favorizează formarea competentelor specifice disciplinei de studiu - ÅžTIINÈšE ALE NATURII – pentru clasa a III-a.


Alte stiri:

  [2015-12-01]: A aparut lucrarea ,,Matematică ÅŸi Explorarea mediului. FiÈ™e de activitate independentă.Clasa II"
  Lucrarea de Matematică È™i explorarea mediului pentru clasa a II-a a fost elaboratặ în manieră integrată, conform noii programe È™colare în vigoare. ConÈ›ine exerciÈ›ii variate - de numărare, ordonare, calcul, comparare, observare, completare, alegere, creaÈ›ie – table, grafice, rezolvarea de probleme, desene, rebusuri, curiozități È™tiinÈ›ifice, teme de evaluare, implicând elevii în propriul proces de învățare È™i de dezvoltare. Este structurata în douăsprezece unități de învățare, cu teme din universul apropiat al copilului. Tratarea interdisciplinară a temelor propuse favorizează formarea competentelor specifice disciplinelor de studiu – Matematica È™i Åžtiinte ale naturii – pentru clasa a II-a.  [2015-09-13]: A aparut lucrarea ,,Culegere de exerciÅ£ii ÅŸi probleme de matematică(noua programă)"
  Culegerea cuprinde exerciÈ›ii È™i probleme de matematică pentru clasa a III-a, concepute astfel încât să contribuie la dezvoltarea abilității È™i dorinÈ›ei elevilor de a utiliza moduri matematice de gândire logică È™i spaÈ›ială corespunzătoare nivelului lor de vârstă, să stimuleze gândirea acestora, s-o obiÈ™nuiască cu stăruinÈ›a, îndârjirea, precizia È™i conÈ™tiinciozitatea îndeplinirii obligaÈ›iilor ce-i revin. ExerciÈ›iile È™i problemele propuse spre rezolvare sunt în conformitate cu programa ÅŸcolara aprobata de M.E.N., prin O.M. nr. 5003/02.12.2014. Pentru realizarea competenÈ›elor specifice, sunt propuse activități de învățare care valorifică experienÈ›a concretă a elevilor È™i care definesc contexte de învățare variate. Sub aspect tematic, sunt introduse exerciÈ›ii È™i probleme cu înmulÈ›iri È™i împărÈ›iri, noÈ›iuni de scriere fracÈ›ionară, elemente de geometrie È™i reprezentări grafice diverse, cu măsurări È™i unități de măsură. La sfârÈ™itul fiecărui capitol există teste de evaluare, venind astfel în sprijinul elevilor È™i învățătorilor dornici să cunoască gradul de însuÈ™ire a cunoÈ™tinÈ›elor.  [2013-09-22]: A aparut lucrarea ,,MATEMATICÄ‚ ÅžI EXPLORAREA MEDIULUI - clasa pregatitoare ”
  Lucrarea este realizatặ in conformitate cu noul Curriclum pentru clasa pregatitoare aprobat prin O.M.E.N. 3418/19.03.2013 È™i iÈ™i propune formarea conceptelor specifice disciplinei de studiu Matematicặ si explorarea mediului intr-o abordare integratặ.  [2013-08-11]: A aparut lucrarea ,,Ora de lectura. Clasa III”
   Lecturile propuse în această lucrare reprezintă un set de texte atractive, care apelează la sensibilitatea elevilor de vârsăt ÅŸcolară mică , fiind selectate în conformitate cu cerinÅ£ele programei ÅŸolare ÅŸi cu particularităţile psihologice ale acestora.ConÅ£inutul este variat: poezii, povestiri, poveÅŸti, basme, ghicitori, legende, curiozităţi, exerciÅ£ii aplicative, jocuri ÅŸi ilustraÅ£ii sugestive. Textele, grupate tematic, asigură o abordare integrată a cunostinÅ£elor însuÅŸite la diferite discipline de învăţămant. Parcurgând conÅ£inuturile propuse, elevii vor resimÅ£i plăcerea lecturii ÅŸi vor înÅ£elege că „drumul cunoaÅŸterii este pavat cu multe cărÅ£i ”.  [2013-08-11]: A aparut lucrarea ,,Ora de lectura. Clasa IV”
  Lecturile propuse în această lucrare reprezintă un set de texte atractive, care apelează la sensibilitatea elevilor de vârsăt ÅŸcolară mică , fiind selectate în conformitate cu cerinÅ£ele programei ÅŸolare ÅŸi cu particularităţile psihologice ale acestora.ConÅ£inutul este variat: poezii, povestiri, poveÅŸti, basme, ghicitori, legende, curiozităţi, exerciÅ£ii aplicative, jocuri ÅŸi ilustraÅ£ii sugestive. Textele, grupate tematic, asigură o abordare integrată a cunostinÅ£elor însuÅŸite la diferite discipline de învăţămant. Parcurgând conÅ£inuturile propuse, elevii vor resimÅ£i plăcerea lecturii ÅŸi vor înÅ£elege că „drumul cunoaÅŸterii este pavat cu multe cărÅ£i ”.  [2010-02-23]: Reduceri de 15% !
  Pentru comenzi de minim 10 de exemplare veti beneficia de o reducere de 15%!  [2010-02-23]: Reduceri de 20% !
  Pentru comenzi mai mari de 20 de exemplare veti beneficia de o reducere de 20%!